Llic. Raquel Prat

Psicòloga infantojuvenil

Formació acadèmica

Experiència professional

 • Estudiant del doctorat en medicina i ciències biomèdiques. 2020 – actualitat. Universitat de Vic. universitat Central de Catalunya.
 • Màster Universitari en psicopedagogia. 2018 – 2019. Universitat Oberta de Catalunya.
 • Màster en Neuropsicologia Clínica. 2015 – 2017. ISEP Barcelona
 • Grau en psicologia. 2011 – 2015. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.

 • Neuropsicòloga clínica. Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Gener 2021 – Actualitat
 • Neuropsicòloga clínica. Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Maig 2016 – Gener 2021
 • Interinatge en neuropsicologia clínica. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Novembre 2015 – Maig 2016

Formació continuada

Publicacions

 • Les reeducacions psicopedagògiques des de l’abordatge cognitivo conductual. Fundació privada ADANA (2020).
 • Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius. Associació SomDocents (2020).
 • Inclusió educativa i trastorns d’aprenentatge. Associació SomDocents (2020).
 • CBT and mentalization in work with children, young people and families. Anna Freud National Center for Children and Families (2019).
 • Detecció i intervenció de la discalcúlia. Integratek (2018).
 • Intervenció cognitiva-conductual en nens diagnosticats de TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Fundació privada ADANA (2017).
 • Acreditació ADOS-2 (Escala d’Observació per al diagnòstic de l’Autisme) amb Dra. Mara Parellada (2017).

 • Bosch, R., Pagerols, M., Prat, R., Español-Martín, G., Rivas, C., Dolz, M., Haro, J. M., Ramos-Quiroga, J. A., Ribasés, M., & Casas, M. (2022). Changes in the Mental Health of Children and Adolescents during the COVID-19 Lockdown: Associated Factors and Life Conditions.  International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7). https://doi.org/10.3390/ijerph19074120
 • Pagerols, M., Prat, R., Rivas, C., Español-Martín, G., Puigbó, J., Pagespetit, E., Haro, J., Ramos-Quiroga, J., Casas, M., & Bosch, R. (2022). The Impact of psychopathology on academic performance in school-age children and adolescents. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08242-9
 • Bosch, R., Pagerols, M., Rivas, C., Sixto, L., Bricollé, L., Espanõl-Martín, G., Prat, R., Ramos-Quiroga, J. A., & Casas, M. (2021). Neurodevelopmental disorders among Spanish school-age children: Prevalence and sociodemographic correlates. Psychological Medicine. https://doi.org/10.1017/S0033291720005115
 • Español-Martín, G., Pagerols, M., Prat, R., Rivas, C., Sixto, L., Valero, S., Artigas, M. S., Ribasés, M., Ramos-Quiroga, J. A., Casas, M., & Bosch, R. (2020). Strengths and Difficulties Questionnaire: Psychometric Properties and Normative Data for Spanish 5- to 17-Year-Olds. Assessment. https://doi.org/10.1177/1073191120918929