Bases teòriques

Catalunya té una de les taxes de baix rendiment, fracàs i abandonament escolar més altes d’Europa.

El baix rendiment, el fracàs escolar i les alteracions de conducta tenen un origen multifactorial, en què intervenen factors psico-biològics, familiars, sòcio-econòmics i culturals.

Actualment, 1 de cada 5 alumnes d’entre 6 i 18 anys presenta algun tipus de dificultat d’aprenentatge de causa psico-biològica (igual que a la resta de països desenvolupats on s’ha mesurat).

Sovint, aquestes dificultats d’aprenentatge es detecten tard, disminueixen el rendiment escolar i provoquen alteracions de conducta. Situacions excepcionals com la pandèmia COVID-19, amb els confinaments i la progressiva introducció de l’escola virtual, han agreujat les dificultats d’aprenentatge.

L’objectiu principal del programa és delimitar la rellevància dels trastorns del neurodesenvolupament en el baix rendiment, el fracàs escolar i les alteracions de conducta en alumnes d’entre 6 i 18 anys que no assoleixen les competències específiques bàsiques marcades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a cada cicle acadèmic.

El programa s’inspira en el Projecte “Capellades”, realitzat pel Grup de Recerca de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), en escoles i IES públics i concertats de Catalunya (aprox. 12.000 alumnes) durant els cursos escolars 2011-2020 i en l’actual Programa SJD MIND Escoles del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

DOC: Bases teòriquesDOC: Informació i resultats fins 2021

Bayés obra una nova unitat mèdica a Vic per al tractament dels trastorns del neurodesenvolupament en infants i joves

La revista “Nature Genetics” apunta que els gens de l’autisme estan en totes les persones

Iris Verdaguer ens parla sobre pantalles i mòbils en el joves